LØRDAGSAvisdistribusjon

Samferdselsdepartementet tildelte i juli 2016 Kvikkas AS konsesjon som innebærer ansvar for å tilby utlevering av aviser i abonnement på lørdager til mottakere som ikke har annen avisdistribusjon. Konsesjonen innbefatter at Kvikkas AS plikter å distribuere innenfor konsesjonens geografiske nedslagsfelt, tilsvarende i underkant av 1500 postnummer i Norge. Samferdselsdepartementet har som premissleverandør lyttet til avisbransjen, og som eneste land i Norden finansieres rammebetingelser innenfor dette feltet. Konsesjonen trådde i kraft primo november 2016 og har medført at flere tusen abonnenter nå for første gang mottar sin avis på lørdag. I overkant av 600 mennesker er hver helg involvert i den komplekse distribusjonen, hvor lokale bud med kjennskap til nærområdet benytter innovative digitale systemer som sikrer de mest miljøeffektive løsningene. 

Omfanget av papiraviser som distribueres er stadig synkende, og kombinert med nedgang i konvensjonell post- og brevleveringer står postkassedistribusjonen som segment foran en stor omveltning. Kvikkas AS opplever samarbeidet med vår oppdragsgiver Samferdselsdepartementet, samt avishusene, som meget positivt og samtidig utfordrende på noen områder. Som en del av en stor nasjonal logistikk-kjede hvor i overkant av 1,3 millioner aviser distribueres daglig står Kvikkas AS for distribusjonen av 5-10% av avisvolumet.

 

Pressemelding 17.03.2017: Kvikkas AS kjøper Norpost AS

 

Nedenfor følger en enkel veiledning for abonnenter som ikke har mottatt sin lørdagsavis:

​Noen abonnenter opplever at de ikke mottar sin lørdagsavis, og det kan være flere grunner til det. Omlegging av distribusjonen i avisbransjen har vært krevende for alle parter og kvalitetssikringen av hele logistikk-kjeden er viktig for alle involverte. Vi er derfor avhengig av tilbakemeldinger fra avisenes abonnenter slik av avvik i distribusjonen kan identifiseres. I hovedsak skyldes det at abonnenter ikke har mottatt sin avis følgende forhold:

 • at Kvikkas AS som distributør ikke har mottatt korrekt antall fra trykkeri,
 • noe manglede merking av postkasser,
 • feil i adresseregister,
 • samt til tider dårlige værforhold.

Abonnenter som ikke har mottatt lørdagsavisa må ringe til sin egen avis, da det er der man har sitt kundeforhold. Du finner kontaktinformasjon til de fleste avisene i Norge HER. Avisene vil videreformidle felles samleoversikter til Kvikkas AS. Her er noen tips for at vi lettere skal få distribuert din avis kommende uke:

 1. Det er viktig at postkassen din er tydelig merket på forsiden med abonnentens navn og adresse. Navnet ditt bør være synlig fra en bil som kjører forbi postkassa. Det er fastsatt i postloven § 8 og postforskriften § 14 at "Dersom postkassen er utilstrekkelig merket, har ikke tilbyder med leveringspliktig plikt til å foreta utlevering."
 2. Dersom navnet på postkassen har blitt utydelig, merk postkassen på nytt. Det er optimalt om navnet på postkassa også er synlig når det er mørkt. Du bør merke postkassen med abonnentens hele fulle navn, ikke bare etternavnet. Det er en fordel om postkassen også er merket med gateadresse og husnummer.
 3. Verifiser med avisutgiver at abonnentsavdelingen har registrert ditt navn, gateadresse, husnummer, postnummer og poststed helt korrekt i abonnentsregisteret. Dersom postsendingen ikke er korrekt adressert til mottakeren, så forsvinner leveringsplikten, jamfør bestemmelsene i postloven § 8.
 4. Fint om du ber avisa som du abonnerer på om å videreformidle ditt telefonnummer og/eller din e-post-adresse i bestillingslistene, slik at lørdagsavisbudet kan kontakte deg dersom budet har problemer med å finne frem til postkassen din.
 5. Dersom postkassen din har avvikende plassering i forhold til andre postkasser i området, for eksempel at postkassen din er plassert på husveggen din i stedet for på postkassestativet, så er det fint om du kan informere abonnementsavdelingen til avisa som du abonnerer på om dette.
 6. Dersom det ikke eksisterer en gateadresse på postnummeret der du bor, så vil det være fint om du får avisa til å registrere et stedsnavn for der din postkasse er plassert.
 7. I forbindelse med ferieavvikling vil det være fordelaktig om abonnentene oppgir "kommunenavn kommunenr-gnr/bnr", evt Latitude / Longitude for postkasser til de som omadresserer sin avis til hytter eller andre uadresserte områder. Kvikkas AS minner samtidig om postloven § 19, 2. ledd, sitat: "Dersom det settes opp utleveringspostkasser for fritidseiendom eller sesongbasert bosetting, skal disse plasseres ved nærmeste ordinære stopp i postruten, når ikke annet er avtalt."
 8. Dersom det ikke eksisterer nummerert gateadresse til postkassen din, kan det være fordelaktig om du oppgir "kommunenavn kommunenr-gnr/bnr" til der postkassen din er plassert. Du finner slike opplysninger for samtlige eiendommer i Norge på denne nettsiden http://www.seeiendom.no/. Det er mulig å fylle ut kartlink direkte frem til eiendommen din ved hjelp av kommunenr-gnr/bnr på http://www.seeiendom.no/ , ett eksempel på hvordan dette kan gjøres vises på Kvikkas AS sin kontaktside. Det er også mulig å oppgi kartlink frem til eiendommen din dersom du fyller inn relevant informasjon på denne nettsiden http://gardskart.skogoglandskap.no/ eller denne https://kommunekart.com/.
 9. Her finner du GPS koordinatene for din postkasseplassering. Her er et alternativt system der du kan oppgi "3 ord" for å finne frem til din postkasse.
 10. På nettsiden til http://www.norgeskart.no/ er det mulig å få frem link nøyaktig til der postkassestativet ditt er plassert. Zoom inn på nettsiden til der postkassestativet ditt er plassert. Klikk deretter på de 3 horisontale strekene øverst til venstre på nettsiden, for så å klikk på fanen "Dele Kartet". Kopier linken, og send den til abonnementsavdelingen i avisa di (gjerne med kopi til Kvikkas AS).
 11. Enkelte kommuner, særlig i utkantstrøk, har fremdeles ikke opprettet gateadresser for alle sine innbyggere og/eller alle hyttene som befinner seg i kommunene. Det vil lette lørdagsdistribusjonen vesentlig om flest mulig / alle kommuner oppretter adresser både for bolig- og hytteområder. Statens Kartverk har på sine nettsider registrert hvilke kommuner som bør forbedre sine adresseregistre, her:
  http://www.kartverket.no/eiendom/adressering/Vegadresse/kommuneoversikt/
  Dersom kommunen enda ikke har opprettet gateadresse til stedet der du holder til, så må du gjerne sende en oppfordring til kommunen om å opprette gateadresse til stedet der du holder til.
  Dersom det ikke eksisterer gateadresse på stedet der abonnenten ønsker å motta sin avis, så kan det være en fordel om Kvikkas AS får oppgitt et stedsnavn, kartreferanse eller gårdsnummer og bruksnummer for postkassens plassering.
 12. Geonorge har publisert "Adresse, tabelluttrekk" for de fleste adresser i Norge til fri nedlastning. Avisene bør vurdere å vaske sine abonnementsadresser mot dette adresseregisteret, slik at man lokaliserer eventuelle feilstavede adresser.

 

Samferdselsdepartementet tildelte i juli 2016 Kvikkas AS tjenestekonsesjon gjeldene distribusjon på lørdager av aviser til abonnenter i Distrikts-Norge – geografiske områder som frem til nå kun har vært dekket av Posten. Kvikkas AS tar over dette oppdraget fra og med november 2016.

 

NrDokumentUtfyllingsdokumentSist oppdatert
 Standardkontrakt med avisene om lørdagsdistribusjonVennligst last ned, og fyll ut kontraktens punkt 11, Utfyllingsfelter.
Send så på e-post til .
Kvikkas limer deretter inn feltene i standardkontrakten, og returnerer en ferdig utfylt kontrakt tilvedkommende som avisene oppgir som avtaleansvarlig.
30.10.2016
1.Vedlegg 1: Leveringsvilkår 19.10.2016
2.Vedlegg 2: Regionale innleveringsadresser

Kart til inninnleveringsadresser
 09.11.2017
3.Spesifikasjon av hvert enkelt postnummers regionale innleveringsadresse. Postnummer som er angitt med rød farge er vurdert til å faller utenfor de områdene der Kvikkas AS er forpliktet til å distribuere lørdagsaviser. 28.02.2018
4.Dekningsområdet p.t, med forbehold om endringer (NB, filen er stor, ca 35 MB). Dersom postnummeret er markert med grønt i Excelarket, så leverer Kvikkas AS til alle adresser på dette grønnmarkerte postnummeret. 07.11.2017

 

 

Henvendelser i forbindelse med distribusjon av aviser stilles til: E-post:
Felles telefonnummer til de hos som jobber med avisdistribusjon: 465 37 974. Telefonen er betjent i arbeidstiden. Sms til dette telefonnummeret fungerer ikke.
Tlf: 07 312

 

Ønsker du å jobbe for oss?

Dersom du ønsker å jobbe som avisbud, vennligst ta kontakt:

 • Avisbud hos Norpost
 • Kvikkas videreformidler også informasjon til våre leverandører i Nordland, Troms og Finnmark, dersom du ønsker jobb som avisbud av lørdagsaviser der. E-post:
 

OPPLASTING ABONNEMENTSLISTER

Abonnementslister for distribusjon av aviser til abonnenter lastes opp av avisutgiverne selv.

Trykk på linken webportal for å laste opp - Webportal

Avishus som har signert kontrakt kan kontakte Kvikkas AS for å få tildelt brukernavn og passord. Kolonnestruktur for abonnementsoversikter i Excelformat som gjelder fra mandag 13.03.2017 kan lastes ned her (publisert 13.07.2017).
​Brukerveiledning for opplastning kan lastes ned her (publisert 03.11.2016)

 

Årlige rapporter med statistikk

Årlig rapport med statistikk (publisert 31.03.2017), Samferdselsdepartementets saksnr. 2016/2386-1
Årlig rapport med statistikk (datert 03.04.2018), Samferdselsdepartementets saksnr. 2016/2386-2, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, saksnr. 2018/698-14