Generelle betingelser

Om ikke annet er særskilt avtalt mellom partene, reguleres ansvarsbestemmelser mellom Kvikkas AS og kunde seg på avtaleverket NSAB 2015. (Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser).

NSAB2015 er et "agreed document" som ble framforhandlet frem mellom Nordisk Speditørforbund og organisasjoner som representerer transportkjøperne i de 4 nordiske landene.

NSAB2015 Dokument