Tjenester

Fleksibilitet & nærhet

Som kundens forlengede arm er vi opptatt av å skreddersy transportløsning til våre kunders krav og behov. Vår styrke ligger i kostnads- og miljøeffektive transportlinjer kombinert med en kundefokusert serviceorganisasjon.

Transport og distribusjon

Kvikkas AS innehar et daglig rutenett som dekker hele Norge. Via våre kontraherte underleverandører har vi en omfattende ressurskapasitet og kan betjene våre kunders varierte behov. I stykkgodssegmentet har vi over 250 000 sendinger pr år, fordelt over hele landet. Våre bestillingskanaler innbefatter edi, webordre, e-post og telefon, alt etter kundens krav. Vi tilbyr full sporing på alle forsendelser.

Langsiktige løsninger

Forutsetningen for et godt samarbeid er at vi kan etterkomme deres grunnleggende kvalitetskrav, hvor nøyaktighet, pålitelighet og fleksibilitet er avgjørende. Vår målsetting er å være våre kunders foretrukne leverandør av transport- og logistikktjenester.

Logistikkpartner

En betraktelig del av vårt virke består av å være våre kunders logistikkpartner. Da mange bedrifter ikke har logistikk og transport definert som et av sine kjerneområder er det naturlig å benytte seg av transportfaglig kompetanse utenfra. I samarbeid med kunde vil Kvikkas utarbeide de systemer og transportlinjer som på en mest mulig kostnads- og miljøeffektiv måte tilfredsstiller kundens krav og behov.

Underleverandører

Kvikkas AS eier ikke egne biler, men disponerer dette via kontraherte underleverandører. Våre kunder vil ikke påvirkes av at en underleverandør utfører den operative delen av oppdraget. Kombinasjonen av vår faglige og administrative kompetanse sammen med underleverandørens lokale kjennskap er en velutprøvd og god kombinasjon. Kontraktsfestede betingelser og trygge etiske rammer sikrer alle parters rettigheter og skaper en trygg og langsiktig relasjon mellom Kvikkas og våre underleverandører.

Ekspresskjøring over hele landet

Korte tidsfrister og høyt tempo gjør at næringslivet stadig oftere må ha varer, reservedeler o.a. av gårde på korteste varsel. Ring 07312! Vi velger vare- eller lastebil til oppdraget og er kjøreklare praktisk talt umiddelbart. Uansett om turen er kort eller lang.

Tredjepartslogistikk/Lagerhotell

For å sikre en miljø- og kostnadseffektiv logistikk-kjede har en voksende andel av våre kunder valgt en tetter integrasjon mot Kvikkas. Vi håndterer da inn- og utgående godsflyt for kunden, fra varene ankommer lager til levert sluttkunde. For å holde transaksjonskostnadene nede knyttes Kvikkas tettere på kundens ERP-system. 

Postkassedistribusjon og hjemleveringer

Fra høsten 2016 har Kvikkas etablert en egen avdeling for distribusjon til postkasser og hjemleveringer over hele landet. Her distribueres aviser, reklame, matkasser med mer.